Apartmán Sv. Roch v Loučce u Nového Jičína

Pokyny pro rekreanty a ostatní ubytované

Pokyny je možné stáhnout ve formátu MS Word
  1. Ubytovací zařízení spravuje správce, který od ubytovaných zařízení přebírá a rekreanty a ostatní ubytované ubytovává.
  2. Nástup na rekreaci je vždy v sobotu od 12.30 hod. do 13.30 hod.
  3. Při ubytování je třeba převzít klíče od správce (tel. 739016875).
  4. Správce zapisuje do ubytovací knihy jména a příjmení, adresu bydliště, druh a číslo dokladu totožnosti, den nástupu, den ukončení a počet dní pobytu ubytovaných osob.
  5. Rekreanti používají vlastní povlečení. V zařízení uložené povlečení slouží pouze pro mimořádné případy.
  6. Rekreanti provádějí závěrečný běžný úklid zařízení (ložnice, kuchyně, sociálního zařízení a chodby) před odjezdem.
  7. Rekreanti jsou povinni předat zařízení ve shora popsaném stavu správci nejpozději v sobotu ve 12.00 hod. a současně vrátit klíče. Jakékoliv výjimečně nastalé změny je třeba oznámit správci.
V Olomouci dne 7. 5. 2007